En grön oas i Kista

Vår vision för Kista Parkstad är att skapa en plats där naturen är ständigt närvarande och där träd och växter lever i harmoni med husen. En plats där man hejar på varandra och umgås med sina grannar. En plats där barnen kan leka och springa rakt ut i grönskan från lägenheten. Det är alltid ljust mellan husen. Joggingspåren finns runt knuten. Butiker och nöjen finns nära.

Kista Parkstad ska bli en plats att längta hem till. Du behövs för att ge liv till staden och fylla den med skratt, myller och rörelse. Välkommen med på resan när Kista parkstad växer fram!

2 min

Kista Galleria

6 min

Naturreservat

18 min

T-Centralen

30 min

Arlanda

En grön stadsdel växer fram

Mitt i lummig grönska kommer du att hitta Kista Parkstad, som utvecklas av Skanska och Areim i ett nära samarbete. Här kommer du både kunna bo, jobba och dela rum med naturen. Den nya stadsdelen växer nämligen fram i en unik parkmiljö.

Här planeras det för cirka 1 500 bostäder där du kommer kunna välja mellan att hyra eller köpa ditt nya hem. Det planeras också för studentbostäder. IBM:s gamla kontor kommer att byggas om till delningsbostäder – ett kollektivboende där man delar på vissa funktioner samtidigt som alla har sitt eget rum. Kista Parkstad ska vara en stadsdel där alla är välkomna oavsett ålder och livsstil.

Att bevara naturmark är centralt i stadsdelen för den biologiska mångfalden och för djurlivets skull. Till exempel har bostadskvarterens utformning anpassats för att gynna fåglarnas flygstråk till området. Husen placeras på ett sätt som inte stör flera hundra år gamla tallar. Dagvatten kommer att ledas till ett alkärr i närheten för att salamandrarna som bor där ska fortsätta att trivas. När möjligheten finns kommer vi alltid försöka plantera ett extra träd. Grönska får oss att må bra och har en rogivande inverkan.

När bostäderna byggs ska det göras på ett sätt som minimerar klimatpåverkan. Det handlar om allt ifrån att göra rätt materialval och se till att inget går till deponi under byggprocessen, till att bygga mer i trä och använda solceller. En mobilitetshubb med bland annat bilpool och lånecyklar kommer att underlätta vardagen och göra det smidigt att välja cykeln framför bilen.

Du som flyttar in i Kista Parkstad ska känna dig trygg med att flytta in i ett kvarter där vi gjort vårt yttersta för att minska klimatavtrycket. Byggstarten är planerad till 2024 för att du ska kunna flytta in 2026.

En plats för nyfikenhet, innovation och livskvalitet

Kista Parkstad utvecklas med inspiration från Kista som en plats för teknikpionjärer. Området är en historiskt viktig plats och här etablerades Ericssons huvudkontor och även IBM, Nokia och Samsungs Sverigekontor på 1980-talet. Idag är Kista ett bubblande innovationsområde och Europas största kluster med innovation och tech-bolag. Här finns företag som Ericsson, Tele2 och IBM. Stockholms universitet har ett campus här liksom KTH som bedriver forsknings- och utbildningsverksamhet med internationell prägel. Det finns med andra ord gott om spännande företag och arbetsgivare nära Kista Parkstad. Det här ska fortsätta vara en plats för nyfikenhet, innovation och livskvalitet. Du som flyttar in här ska inspireras att utveckla kreativiteten och skaparglädjen.

Tegelbyggnaden som länge var IBM:s huvudkontor slingrar sig fortfarande fram genom naturmarken som en orm och den kallas därför Ormen Långe. Den kommer att bevaras. Här ska det bland annat bli delningslägenheter, konferenslokaler, restaurang, idrottshall och förskola. Det kulturarv som finns i områdets historia och arkitektur ska tas tillvara på bästa sätt.

En plats att trivas på tillsammans

Kista Parkstad är en av de första stadsdelarna där Stockholm stad arbetat med något som kallas en social värdeskapande analys. Denna ligger till grund för hela utformningen av området. Trygghet har varit en grundbult och påverkat allt från planering av entréer, lokalers placering, parkmiljöer, ljussättning och fönstersättning ut mot gatorna. I Kista Parkstad ska man känna sig trygg, även under den mörkaste tiden på året.

Boende och verksamma i Kista Parkstad samt lokala aktörer och föreningar har bjudits in och kommer fortsatt att bjudas in till samtal om utvecklingen. När Kista parkstad börjar byggas kommer det att erbjudas praktikplatser för att skapa möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden.

Det sociala värdeskapande arbetet påbörjades tidigt och dialoger med såväl barn och unga som det lokala näringslivet och civilsamhället har använts på olika sätt för att få kunskap om områdets befintliga kvalitéer men också om vilka behov som Kista Parkstad kan hjälpa till att lösa.

Redan nu används marken på området. På en parkering har en hinderbana för barn och en för vuxna samt en löparbana byggts upp. På så sätt tillgängliggörs området och de som bor i närheten kan få möjlighet att skapa en relation till platsen redan från början.

Vi vill skapa en plats där människor kan mötas. I trapphus, på lekplatser, parker och torg. Ordet ”tillsammans” är en viktig grundsten för Kista Parkstad. Redan från början ska det byggas in möjligheter att träffa nya människor. Här ska det finnas grillplatser, odlingslådor och gemensamma lokaler, parker och torg. Vi mår bra av att umgås. Vilka är då bättre att börja med, om inte sina grannar?

Områdets läge och kommunikation

Kista Parkstad ligger i norra Kista. Du tar dig enklast till området genom att åka tunnelbanans blå linje till Kista alt. Husby, som ligger 800 m respektive 600 m från centrala delarna i Kista Parkstad. I framtiden kommer det finnas en busshållplats i området och tvärbanan kommer ha en station vid Kistamässan. Närheten till både E4 och E18 gör det smidigt att ta sig till och från både Bromma flygplats samt Arlanda.